Våre isoleringstjenester og betongsagingstjenester

Vi har lang erfaring og solid kompetanse på Isolering, Kjerneboring og Betongsaging – og tar oppdrag i Oslo og Viken. Aaslund AS er spesialister på innblåsing av Glava blåseull, markedets mest brukte isolasjon. Aaslund AS har også en avdeling for betongsaging og kjerneboring, samt pigging/riving og mindre gravearbeider. Vi har 25 års erfaring fra fagene og utfører oppdrag  i hele Oslo og Viken. Vi har stort fokus på kundens behov, leverer jobb av topp kvalitet og kommer til avtalt tid. Vi har mange gode referanser og kundene våre er alt fra privatpersoner, byggmestere og til store entreprenører som Veidekke, Skanska, AF-gruppen, Betonmast m.fl.

Isolering med Glava Blåseull

Aaslund AS spesialiserer seg på isolering ved innblåsing av isolasjon. De fleste blir overrasket over hvor store utslag selv små og rimelige tiltak som tetting rundt vinduer og enkel loftsisolasjon kan gi.

Betongsaging

Når du møter veggen har du en samarbeidspartner i Aaslund AS! Vi har kraftig redskap for saging, boring og pigging i betong. Vi utfører betongsaging, kjerneboring, riving samt mindre gravearbeider ute og inne.

Etterisolering med Glava

Isoleringen foregår ved at man blåser inn Glava blåseull i konstruksjonenes hulrom ved bruk av spesialmaskiner. Isolering ved hjelp av innblåsingsteknikken er en rask og effektiv måte å isolere boliger.

Kjerneboring

Kjerneboringer er støvfritt, og skjærer gjennom stålarmeringsjern uten problemer. I motsetning til roterende slagverktøy, er det ingen vibrasjon ved kjerneboring, og følgelig ingen strukturell skade.

Blåseisolering med Glava

Hvis du trenger å isolere loft eller tak, kan du spare mye tid og penger ved å benytte blåseisolasjon. Vi utfører alt innen blåseisolering og tar oppdrag i Oslo og Viken.

Riving og Pigging

Aaslund AS har lang erfaring innenfor riving. Små og store oppdrag, alt fra husriving til innvendig riving. Vi har en variert og komplett utstyrspark med moderne maskiner og kan utføre de fleste rivingsoppdrag.

Nybyggisolering

Isolering av nybygg med blåseisolasjon skaper sunne bo- og arbeidsforhold. Dette da du vil få et bærekraftig, komfortabelt, sikkert og helsefremmende hus.

Graving og Drenering

Ny drenering er med på å øke verdien av din bolig, i tillegg til at det er viktig for innemiljøet. Fuktskader og kondens i kjeller kan oppstå ved kun innvendig isolering.