Våre isoleringstjenester og betongsagingstjenester

Vi har lang erfaring og solid kompetanse på Isolering, Kjerneboring og Betongsaging – og tar oppdrag i Oslo og Viken.

Isolering med Glava

Aaslund AS spesialiserer seg på isolering ved innblåsing av isolasjon. De fleste blir overrasket over hvor store utslag selv små og rimelige tiltak som tetting rundt vinduer og enkel loftsisolasjon kan gi.

Betongsaging

Når du møter veggen har du en samarbeidspartner i Aaslund AS! Vi har kraftig redskap for saging, boring og pigging i betong. Vi utfører betongsaging, kjerneboring, riving samt mindre gravearbeider ute og inne.

Etterisolering med Glava

Isoleringen foregår ved at man blåser inn Glava blåseull i konstruksjonenes hulrom ved bruk av spesialmaskiner. Isolering ved hjelp av innblåsingsteknikken er en rask og effektiv måte å isolere boliger.

Kjerneboring

Kjerneboringer er støvfritt, og skjærer gjennom stålarmeringsjern uten problemer. I motsetning til roterende slagverktøy, er det ingen vibrasjon ved kjerneboring, og følgelig ingen strukturell skade.

Blåseisolering med Glava

Hvis du trenger å isolere loft eller tak, kan du spare mye tid og penger ved å benytte blåseisolasjon. Vi utfører alt innen blåseisolering og tar oppdrag i Oslo og Viken.