Etterisolering med blåseull

Aaslund AS spesialiserer seg på innblåsing av isolasjon i gulv, vegger og tak

Isoleringen foregår ved at man blåser inn Glava blåseull i konstruksjonenes hulrom ved bruk av spesialmaskiner. Isolering ved hjelp av innblåsingsteknikken er en rask og effektiv måte å isolere boliger. En av fordelene ved denne type isolering er at du slipper å rive ned panelet på boligen din. Isolasjonsarbeidet gir lite besvær for beboerne i boligen.

Etterisolering er lønnsomt

Etterisolering er helt klart mest lønnsomt dersom det skjer når du uansett skal bytte ut gammel panel. Har du i utgangspunktet ingen planer om rehabilitering eller utskiftning av kledning, kan det bli vanskelig å forsvare etterisoleringen økonomisk, i hvert fall om du ikke regner med betydelig egeninnsats.

Husk også at dersom utbyggingen blir omfattende, kan det kreve at du søker kommunen før du setter i gang!

Resultatet er lavere fyringsutgifter og bedre bokomfort. Erfaring viser at kostnadene ved etterisolering blir innspart i løpet av tre til fem år.

Gammelt eller nytt hus

Mange trehus fra før 1930 er konstruert med massive reisverksvegger. Her vil isolasjon ved innblåsning ofte ikke være noe alternativ, rett og slett i mangel på hulrom. Det samme gjelder for nyere trehus fra 60-, 70- og 80-tallet med bindingsverkskonstruksjoner. For begge hustypene er isolasjonsmatter et alternativ. Nye hus kan i dag ha opptil 400 millimeter isolasjon i veggene. Det er sjelden mulig å etterisolere en eksisterende bolig opp til et slikt nivå. Med 100 millimeter ekstra kommer du fortsatt ikke i nærheten av nye, energieffektive boliger, men 250 millimeter vil være et akseptabelt isolasjonsnivå for eldre boliger.

Vi tar på oss oppdrag innen etterisolering i Oslo og Viken.