Betongsaging av små og store prosjekter

Når du møter veggen har du en samarbeidspartner i Aaslund AS! Vi har kraftig redskap for saging, boring og pigging i betong. Vi utfører betongsaging, kjerneboring, riving samt mindre gravearbeider ute og inne. Dette omfatter alt fra små hull i vegger og dekker til nedsaging av store grove betongkonstruksjoner med wiresag. Våre kunder i dette segmentet er både entreprenører og private.

 • Wiresag, en wire med segmenter av faststøpt diamant, eller betongsager kan benyttes til å sage store konstruksjoner i biter. Betongsaging kan også benyttes for å avdele en konstruksjon fra en annen.
 • Dersom man ønsker en firkantet utsparring, kan man enten bore mange hull eller sage med betongsag.
 • I rehabliteringsprosjekter brukes ofte kjerneboring for nye tekniske anlegg, samt betongsaging for å etablere nye åpninger til for eksempel heiser, trapper og sjakter.
 • Vi tar også på oss mindre gravearbeider ute og inne. Kabelgrøfter, drenering etc.

Vi tar på oss oppdrag innen betongsaging i Oslo og Viken.

Tenkisk informasjon:

 • Hydrauliske veggsager
 • Høyfrekvente elektriske veggsager
 • Elektriske gulvsager
 • Vi kan sage tykkelser opp til 950 mm
 • Diverse håndholdte betongsager
 • 15 kW wiresagene
 • Hullsagingsutstyr til wiresag
 • Vi benytter i hovedsak utstyr fra Husqvarna, Hilti og Pentruder